Zapisz na liście ulubionych


PROGRAM LOJALNOŚCIOWYZBIERAJ PUNKTY I WYMIENIAJ JE NA ULUBIONE BUTY!
Lubisz kupować u nas buty? Doceniamy Twoją lojalność i chcemy Cię nagrodzić! Zarejestruj się w naszym sklepie i zbieraj punkty lojalnościowe za swoje zamówienia.ZA CO DOSTAJESZ PUNKTY?
Punkty lojalnościowe możesz otrzymać za swoje zakupy. Każde wydane 30 groszy to 1 punkt, który zasili Twoje konto.
Czym więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz!NA CO MOŻESZ WYMIENIĆ PUNKTY?
Punkty wymieniaj bezpośrednio na buty! Kup nową parę szpilek, sneakersów lub innych ulubionych butów i zapłać za nie w całości zgromadzonymi punktami. Nie masz wystarczająco dużo punktów? Żaden problem - wydaj zgromadzone punkty, by obniżyć cenę produktu. Każde 100 punktów jest warte 1 zł.KIEDY PUNKTY TRAFIĄ NA TWOJE KONTO?
Punkty na zamówienia trafią na Twoje konto w ciągu 40 dni od dnia zakupu produktów. Punkty za zwrócone produkty nie są naliczane.


ZACZNIJ ZBIERAĆ SWOJE PUNKTY JUŻ DZISIAJ!
Regulamin promocji „Program Lojalnościowy”

§ 1. Postanowienia ogólne
1.1. Program Lojalnościowy organizowany jest przez sklep internetowy www.czasnabuty.pl, SheLovet sp. z o.o. z siedzibą Kończyce Wielkie, ul. Młyńska 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców: Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000971522, o numerze REGON 522010632, NIP: 5482743706, zwaną dalej „Organizatorem”.
1.2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Skierowany jest do zarejestrowanych użytkowników, klientów sklepu www.czasnabuty.pl, którzy w zamian za dokonywanie zakupów otrzymują punkty programu lojalnościowego.
1.4. Punkty naliczane są automatycznie 40 dni po każdych zakupach i zostają przypisane do konta Użytkownika.
1.5. Ilość punktów możliwa do otrzymania jest podana przy każdym produkcie na stronie www.czasnabuty.pl.
1.6. Punkty są ważne do końca bieżącego roku i wygasają 31 grudnia.

§ 2. Uczestnicy
2.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być każda osoba fizyczna, która jest zarejestrowanym użytkownikiem sklepu www.czasnabuty.pl.
2.2. Organizator jest administratorem danych osobowych podanych przez Klienta podczas rejestracji konta na www.czasnabuty.pl, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn.zm.).
2.3. Klientowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych przypisanych do konta na stronie www.czasnabuty.pl oraz ich poprawiania na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.

§ 3. Zbieranie punktów
3.1. Punkty programu przypisane są do jednego konta należącego do jednego użytkownika i nie mogą być przekazywane dla żadnego innego konta.
3.2. Rejestrując konto na stronie Użytkownik wyraża zgodę na naliczanie na jego koncie punktów programu lojalnościowego, którymi może dysponować wedle własnego uznania.
3.3. Punkty naliczane są po upływie 40 dni od złożenia zamówienia.
3.4. Punkty można wykorzystać w ciągu roku od uzyskania ich. Tracą ważność 31 grudnia każdego roku.

§ 4. Nagrody programu
4.1. Punkty mogą być wymieniane na produkty dostępne za punkty.
4.2. Punkty programu nie mogą być wymienione na nagrodę pieniężną ani rabat kwotowy.
4.3. Odebranie wybranej nagrody możliwe jest po uzbieraniu na koncie odpowiedniej liczby punktów programu, których wymagana ilość jest podana przy każdym produkcie.
4.4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmieniania i aktualizowania listy dostępnych nagród oraz ich wartości punktowej.
4.5. Po wybraniu nagrody ilość punktów na koncie Uczestnika zostaje pomniejszona o ilość zużytą podczas wymiany.

§ 5. Reklamacje
5.1. Wszelkie reklamacje w związku z Programem Lojalnościowym powinny być składane Organizatorowi na piśmie lub mailowo na adres korespondencyjny Organizatora.
5.2. Organizator zastrzega, iż nie odpowiada za nieprawidłowości w nagrodach i niezgodność nagrody z opisem wynikające z okoliczności niezależnych od Organizatora.

§ 6. Zmiana warunków uczestnictwa
6.1. Niniejsze warunki uczestnictwa mogą zostać zmienione przez Organizatora, jeżeli jest to uzasadnione potrzebą usprawnienia funkcjonowania Programu Lojalnościowego. Zmiana zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora.
6.2. Dla wszystkich praw i obowiązków, jakie wynikają z niniejszego Regulaminu, właściwe jest prawo polskie.
6.3. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przed sądem właściwym ze względu na siedzibę Organizatora.
6.4. Wszelkie informacje związane z Programem Lojalnościowym umieszczane są przez Organizatora na stronie internetowej www.czasnabuty.pl.

§ 7. Postanowienia końcowe
7.1. Uczestnik zakładający konto na stronie sklepu www.czasnabuty.pl i przystępujący do programu lojalnościowego przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
7.2. Program lojalnościowy nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz. U. 1998, Nr 102, poz. 650 z późn. zm.).
7.3. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Programu Lojalnościowego.
7.4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

 

pixel